Kai's gitarside

GITARER

 

Hva er en god gitar?

 

Alle mine gitarer

 

  Akkustiske:

Gibson Songwriter STD

Gibson J-45

Ovation Legend

 

  Klassisk:

Camps SP6

 

  Elektiske:

Les Paul Std

Hohner HS35

Tokai "Strat"

Min "Telecaster"

Forklaring til kvintsirkelen:
 

Hvilke akkorder hører sammen?
De tre akkordene som ligger ved siden av hverandre i sirkelen (indre eller ytre) hører sammen.
Akkorden til høyre er ALLTID en DUR7 akkord!
Eks: Du spiler i A-dur: Da blir akkordene A, D og E7.
        Du spiller i E moll (indre sirkel). Da blir akkordene E-moll, A-moll og H7.

 

# og b:
Sirkelen forteller hvor mange # eller b det er i en gitt toneart.
Les det rett ut for tonearten du spiller i.
Men hvordan skal du vite HVILKE noter det er # eller b for?
Enkelt: Følg ytre sirkel -
Første # er for F,
Andre # er for C,
Tredje # er for G
osv. mot høyre.

 

Når det gjelder b er det på samme måten men mot venstre.
Første b er for H (det blir Hb *)
Andre b er for E (det blir Ess eller Eb)
Tredje b er for A (det blir Ass eller Ab)
osv. mot venstre.
Legg merke til at det her står hvilken note det BLIR ikke hvilken note b står forran!

 

* NB: Det er forvirrende, men Norge er det eneste landet som bruker nota H.
      Alle andre bruker B. Legg derfor merke til at Det noen ganger kan være
          at det står B andre ganger H og Bb og Hb. Her skal jeg prøve å forklare hva som er hva:

Norsk:             Andre land:
  H                       B
  B (eller Hb)         Bb


Problemet er altså at man i Norge skriver B når man mener Hb, i alle andre land er det greit fordi man bruker B og Bb.
(dette gjenspeiles også i min tegning over notene på gitarhalsen hvor det er brukt B isteden for H).